Ankieta badania potrzeb i wymagań klienta
ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych

  Ubezpieczający:
  Ryzyka nazwane
  Allrisks (wartość powyżej 200.000 tys.)

  Jaki jest rodzaj nieruchomości mieszkalnej?

  Budynek mieszkalny


  (deklarowana suma ubezpieczenia, zalicza się instalacje, urządzenia techniczne, elementy stałe)
  Garaż (wolnostojący)
  Inne budynki/budowle
  (np. altanki, budynki gospodarcze)
  Ruchomości domowe
  Mała architektura
  (ogrodzenie, napędy bram, chodniki, baseny, altany, grille murowane)
  Roślinność ogrodowa
  (max suma ubezp. 50.000 zł)
  Koszty poszukiwania szkody
  (50.000 zł 100.000 zł)
  Nagrobek
  (max suma ubezp. 20.000 zł)
  Kradzież zwykła
  (Kradzież bez śladów włamania, dotyczy sprzętu znajdującego się na posesji np. siłowniki, zjeżdżalnie, piaskownice, trampoliny, kojce)
  Odpowiedzialność cywilna
  (50.000 zł 100.000 zł)

  Jaki jest materiał pokrycia dachowego:

  Drewno
  Drewnopodobne
  Dachówka ceramiczna
  Dachówka cemenotowa
  Bapa
  Blacha
  Inne:

  Konstrukcja ścian?

  Murowana
  Drewniana

  Czy w budynku były wykonywane kapitalne remonty w ostatnich latach?

  TakNie

  Czy budynek wchodzi w skład gospodarstwa rolnego?

  TakNie

  Czy w ubezpieczonym budynku jest prowadzona działalność gospodarcza?

  TakNie

  Jaka część budynku jest przeznaczona na cele działalności gospodarczej?
  Poniżej 50%Powyżej 50%

  Lokal mieszkalny


  (deklarowana suma ubezpieczenia, zalicza się elementy stałe, pomieszczenia przynależne, miejsce parkingowe)
  Ruchomości domowe
  Koszty poszukiwania szkody
  (50.000 zł 100.000 zł)
  Odpowiedzialność cywilna
  (50.000 zł 100.000 zł)
  Ruchomości specjalne
  (dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, antyki, biżuteria)
  Nagrobek
  (max suma ubezp. 20.000 zł)
  Garaż (wolnostojący)

  Czy mieszkanie jest częścią budynku wielorodzinnego?

  Mieszkanie do 4 lokaliPowyżej 4 lokali

  Liczba pięter w budynku:

  Na którym piętrze znajduje się mieszkanie?

  Parter
  Ostatnie piętro
  Inne:

  Czy w ubezpieczonym lokalu jest prowadzona działalność gospodarcza?

  TakNie

  Jaka część lokalu jest przeznaczona na cele działalności gospodarczej?

  Poniżej 50%Powyżej 50%

  Czy nieruchomość jest Pana/Pani własnością?

  TakNie

  Czy wynajmuje Pan/Pani nieruchomość?

  TakNie

  Czy jest Pan/Pani najemcą nieruchomości?

  TakNie

  Czy ubezpieczenie podlega cesji na bank?

  TakNie

  Nazwa i adres banku:

  Rok budowy nieruchomości:

  Jaka jest powierzchnia nieruchomości? m kw.

  Czy po roku 2008 w miejscu ubezpieczenia wystąpiła powódź?

  TakNie

  Czy były inne szkody w ciągu ostatnich 3 lat?

  TakNie

  Jakie?

  Informacje dodatkowe

  Domofon
  Drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem

  Prosimy o podanie adresu e-mail abyśmy mogli przesłać zwrotnie ofertę:
  Podanie numeru telefonu ułatwi na kontakt w razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji:

  Dołącz pliki:
  - maksymalnie 10MB
  - maksymalnie 10MB