Twoje mienie, Twoja firma

DLA OSÓB PRYWATNYCH

Dobierzemy kompleksowe ubezpieczenie Twojego mienia prywatnego:
 • mieszkań,
 • domów mieszkalnych,
 • domków letniskowych,
 • budynków i budowli gospodarczych (np. altany, garaże, wiaty, ogrodzenia itp.),
 • urządzeń technicznych na posesji (instalacje fotowoltaiczne, klimatyzacyjne, siłowniki itp.),
 • sprzętu turystycznego, ogrodniczego i in. (np. rowery, kosiarki).

  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Stworzymy dla Twojej firmy optymalny pakiet ubezpieczeń:

  • mienia służącego działalności – od ognia i innych zdarzeń losowych i od kradzieży z włamaniem i dewastacji lub od tzw „wszystkich zdarzeń (all risks)”,
  • sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) od szkód materialnych,
  • maszyn i urządzeń o uszkodzeń wewnętrznych,
  • szyb, reklam i innych przedmiotów od stłuczenia,
  • mienia w transporcie,
  • odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem,
  • strat w związku z przerwą w działalności,
  • ochrony prawnej.
  DLA ROLNIKÓW

  Pomożemy wypełnić Twój obowiązek ubezpieczeniowy i doradzimy korzystne ubezpieczenia dobrowolne

  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z działalnością rolniczą,
  • ubezpieczenie upraw (dotowane i niedotowane),
  • ubezpieczenie zwierząt,
  • pakiet ubezpieczeniowy dla agroturystyki.