Obowiązek informacyjny

  Nazwa klienta:
  E-mail:

  Analiza Potrzeb Klienta

   W przypadku problemów z wypełnieniem formularza zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach pracy kancelarii pod numerem telefonu 75 75 34 279.

   UBEZPIECZAJACY:

   Osoba fizyczna

   Imię i nazwisko:
   PESEL:
   Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?

   Nazwa:
   REGON:


   Osoba prawna

   Nazwa:
   REGON:


   Podmiot nieposiadający osobowości prawnej?

   Nazwa:
   REGON:


   Prosimy o podanie adresu e-mail abyśmy mogli przesłać zwrotnie ofertę:
   Podanie numeru telefonu ułatwi nam kontakt w razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji:

   WYBRANE UBEZPIECZENIE

   POJAZD

   OC/ZK
   AC
   NNW
   Assistance
   Szyby
   GAP
   Numer rejestracyjny:
   Przebieg pojazdu:
   Pojazd w lasingu.
   Inne:


   DOM/MIESZKANIE

   Ogień
   Kradzież
   Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
   OC
   Powierzchnia: metry kwadratowe
   Rok budowy: rok
   Inne:


   PODRÓŻE

   Europa
   Świat
   Praca
   Sport
   Bagaż
   Koszty leczenia/Assistance
   NNW
   OC
   Assistance
   Choroby przewlekłe
   Inne:


   ŻYCIE/ZDROWIE

   Ochrona
   Zdrowie
   Oszczędzanie
   Indywidualne
   Rodzinne
   Grupowe
   Inne:


   ROLNE

   OC
   Budynki
   Uprawy
   Mienie
   Inne:


   FIRMA

   Ogień
   Kradzież
   Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
   OC
   Elektronika
   Finansowe
   Inne:


   OC ZAWODOWE

   Obowiązkowe
   Dobrowolne
   Nazwa zawodu/ działalności:
   Inne:


   INNE

   Podaj rodzaj ubezpieczenia:
   Inne:


   Wskazane nieakceptowalne przez klienta wyłączenia lub ograniczenia zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń:

   Klient posiada inne (dodatkowe) wymogi (wymagania i potrzeby) odnoszące się do jego cech lub cech produktu ubezpieczeniowego:

   Klient poszukuje produktu ubezpieczeniowego, który uwzględnia czynniki zrównoważonego rozwoju (ESG).

   OŚWIADCZENIA KLIENTA:

   ZGODY OBSŁUGOWE:

   ZGODY MARKETINGOWE:

   Wybieram następujące kanały kontaktu:
   SMSTelefonE-mail


   Wybieram następujące kanały kontaktu:
   SMSTelefonE-mail


   ZGODY ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI NA ŻYCIE I ZDROWIE:

   Opcjonalnie możesz dołączyć dokumenty takie jak zdjęcie dowodu rejestracyjnego, umowę kupna sprzedaży pojazdu, zdjęcia przedmiotu ubezpieczenia itp.:
   - maksymalnie 10MB
   - maksymalnie 10MB