Twój pojazd

Proponujemy pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych:

  • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • Ubezpieczenie od utraty i uszkodzeń (AUTO CASCO),
  • Usługi ASSISTANCE w razie  kolizji i awarii,
  • Nieszczęśliwe wypadki kierowcy i pasażerów (NW),
  • Zielona Karta (ZK) dla wyjeżdżających poza Europę,
  • Ochrona prawna w ruchu drogowym.