Twoja przyszłość finansowa

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE + INWESTOWANIE

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, które długoterminowo planują przyszłość z troską o swoich najbliższych. To połączenie ochrony ubezpieczeniowej na życie z możliwością inwestowania środków i gromadzenia kapitału jako zabezpieczenia na przyszłość.

 

UBEZPIECZENIE NA POSAGOWE

To program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, opiekunów, dziadków i wszelkich innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo u progu wejścia w dorosłość.