Twoje życie

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Każdy z nas powinien je posiadać aby zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek przedwczesnej śmierci.  Kierowane do osób, które poszukują długoterminowej ochrony dla siebie i swojej rodziny. Dla Klientów, którzy oczekują bardzo wysokich kwot świadczeń, a także rozbudowanego zakresu ochrony dostępne są warianty VIP.

TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie ochronne kierowane do osób, które na czas podjętych zobowiązań finansowych (np. kredyt, pożyczka ) pragną w razie swojej śmierci zapewnić rodzinie możliwość spłaty zobowiązań bez uszczuplania majątku. Takie ubezpieczenie dla banków i innych kredytodawców stanowi dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności co w wielu przypadkach obniża oprocentowanie.

RODZINNE PAKIETY

Rodzinne pakiety ubezpieczeń na życie z opcjami wypadkowymi, chorobowymi i szpitalnymi to ubezpieczenie typowo ochronne, gwarantujące wypłaty świadczeń w razie wypadku, choroby czy śmierci osób ubezpieczonych. Zakresem zbliżone do pracowniczych ubezpieczeń grupowych na życie. Umożliwiają dobór zakresu  ochrony spośród wielu wariantów.  We wszystkich wariantach dostępne są świadczenia medyczne assistance, które zapewniają pomoc medyczną lekarza i pielęgniarki, opiekę domową po hospitalizacji, wizytę położnej po porodzie itp.