Twoje zdrowie

PRYWATNE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE

Zapewnia szybki  dostęp do badań  profilaktycznych, a w razie choroby do konsultacji lekarzy specjalistów i szerokich badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Bez długiego oczekiwania, bez potrzeby uprzedniego uzyskania skierowania lekarskiego. Możesz się ubezpieczyć indywidualnie lub z partnerem, rodzinnie  lub w grupie pracowniczej.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ZAGRANICZNEJ DIAGNOZY I LECZENIA

Ubezpieczenie kosztów zagranicznej diagnozy i leczenia (Best Doctors).

W razie poważnego stanu chorobowego (tj.: nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawki serca lub zabiegów neurochirurgicznych) ubezpieczenie zapewni Ci opiekę medyczną w renomowanych zagranicznych ośrodkach medycznych. W ramach sumy ubezpieczenia sięgającej 2 mln euro ubezpieczyciel pokryje koszty drugiej opinii medycznej (diagnozy), rekomendacji co do metod leczenia oraz zabiegów i procedur leczniczych.

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK NOWOTWORU

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę środków na pokrycie kosztów leczenia w przypadku rozpoznania nowotworów złośliwych w stadium przedinwazyjnym (in situ) i inwazyjnym oraz łagodnego nowotworu mózgu.